Правила сайта. Reeglid

Kapsula´s kuulutuste reeglid

Kapsula.ee jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega Kapsula´s nõustute alljärgnevaga:

 •  - Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • - Lisada kuulutusi kaupadest, teenustest, tööpakkumistest, objektidest ja teisi pakkumisi, mis on kooskõlas seadusega ja mille avaldamiseks teil on olemas õiguslikud alused.
 • - Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.

 

Kapsula´s ei tohi:

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotatud ja leitud asjadest.
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.
 • Lisada kuulutusi, mis võivad rikkuda või kahjustada kolmandate isikute õigusi.
 • Lisada kuulutusi olematute või mitteaktuaalsete toodete või teenuste kohta.
 • Asendada kuulutuses tooteid või teenusi isegi kui nad on sarnased (kuulutuses sisaldama ainult esialgset pakkumist).
 • Pakkuda ühes kuulutuses erinevat tüüpi tooteid ja teenusi, loetlemata kirjelduses kogu valikut.

 

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja agressivselt tähelepanu nõudvaid sõnu (näiteks «Kiire», «Tähelepanu»).
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Ei tohi kasutada suuri tähti terve teksti kirjutamiseks.

 

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

 

Fotod

 • Fotod peavad olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse pealkirja ja sisule.
 • Ei tohi sisaldada telefoninumbrit, aadressi, veebilehte ega muid kontaktandmeid, messengeri ja muude suhtluskanalite nimetusi.
 • Peavad olema tehtud kuulutuse autori poolt, ei tohi sisaldada logosid ega vesimärke.

 

Kuidas lisada kuulutust?

Minge Lisa kuulutus jaotusele ja sisetage info oma kauba või teenuse kohta, järgides juhiseid.

Kui olete kapsula.ee esimest korda, on kuulutuse lisamiseks vajalik registreerida kasutajaks.
Peale registreerimist on teil ligipääs oma isiklikule kontole, kus saate oma kuulutusi korrigeerida ja teiste kasutajate küsimustele vastata.

Milliseks perioodiks on võimalik lisada kuulutus?

Kapsula.ee veebisaidile võimalik maks. 60-päevaks lisada kuulutus.

Peale seda on teil võimalus pikendada kuulutuse kehtivusaega.

Peale kuulutuse kehtivusaja lõppemist suunatakse see automaatselt kausta Mitteaktiivsed, mis on leitav menüüvalikulline Kuulutused.

 

Kuidas kuulutuse kehtivusaega pikendada?

 • Minge lehele Kuulutused.
 • Avage vaheleht Mitteaktiivsed.
 • Valige vajalik kuulutus ja vajutage lingile "Pikendada" või vajutage kuulutuse pealkirja juures asuvale lingile "Pikendada".

 

 

Kuidas kuulutus koduleheküljelt eemaldada?

Teil on võimalus kuulutus ajutiselt eemaldada kasutades deaktiveerimise võimalust menüüvalikus Kuulutused. Vajadusel saate te kuulutuse taas aktiveerida ning see muutub kapsula.ee lehel taas nähtavaks.

Kuidas kuulutust taastada?

Juhul, kui kuulutuse avaldamise tähtaeg ei ole veel aegunud, saab seda uuendada ja taasavaldada menüüs Kuulutused.

Aegunud kuulutusi saab uuesti avaldada neid pikendades.

Keelatud esemed

Enne kapsula.ee lehele kuulutuse lisamist veendu, et see ei riku reegleid ning et selle sisu ei ole ebaseaduslik ega veebilehel keelatud. Kuulutuse ülespanemisel vastutate täielikult selle sisu ning ka tehingu enda seaduslikkuse eest.

 

Võimalikud sanktsioonid reeglite rikkumisel

 • Kuulutuse kustutamine
 • Konto ajutine blokeerimine
 • Konto sulgemine

Üksikute rikkumiste korral me tavaliselt lihtsalt kustutame meie nõuetele mittevastava kuulutuse. Kui olukord ei muutu paremuse poole, siis blokeerime konto automaatselt teatud ajavahemikuks, mille möödumisel konto aktiveeritakse taas. Meie eeskirjade pideva rikkumise korral olme sunnitud sellised kontod sulgema.

Keelatud esemed

 • Alkohol
 • Ebaseaduslike toimingute sooritamiseks eeldusi loovad esemed
 • Inimorganid ja orgaanilised jäätmed
 • Isikutunnistused, juhiload ja riiklikud dokumendid
 • Kütus
 • Medikamendid, ravimid, narkootilised ained
 • Ohtlikud seadmed ja ained
 • Reklaam
 • Teenused, töö
 • Tooted täiskasvanutele
 • Tooted või teenused, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi
 • Tubakatooted, sigaretid
 • Tulirelvad, külmrelvad ja muud relvad
 • Võrkturundus, püramiidskeemid, Ponzi skeemid, affiliate-programmid